business trip to

Zřícenina hradu Prácheňprachen_castle_l.jpgZřícenina hradu Prácheň stojí na ostrohu nad řekou Otavou. Přemyslovské správní hradiště, které plnilo svou funkci do pol. 13 stol, kdy bylo opuštěno. V roce 1315 darován Janem Lucemburským Bavorovi III. ze Strakonic, který nově postavil gotický hrad. V pol. 16 stol. hrad zaniká, v roce 1558 oznanočán za pustý. Hradní zřícenina je volně přístupná.

Zobrazit na mapě