business trip to

Státní hrad Zvíkovhrad_zvikov_l.jpg Královský hrad Zvíkov ze 13 stol. pravděpodobně založen králem Přemyslem Otakarem I. nedaleko městečka Zvíkovské Podhradí. Zvíkovský hrad leží v romantické krajině na skalnatém ostrohu, který je z obou stran obklopen řekami Otavou a Vltavou.

Během staletí byl hrad dále rozšířen za působení několika pánů, a až Karel IV. zařadil hrad mezi královská sídla. V 18 stol. hrad zpustl, v 19. stol. byl hradu navrácen jeho původní lesk rodem Schwarzenberků.

hrad_zvikov_vez.jpgNejstarší částí hradu je hranolová věž tzv. Hlízova věž nebo Markomanka, která kdysi ukrývala korunovační klenoty uvnitř Koruní síně. Svojí podobou patří k ojedinělým realizím v českém prostředí. K nejcenějším místům na Zvíkově patří kaple sv. Václava. Ta si dodnes zachovala podobu ze 13.st. za vlády Přemysla Otakara II.

Přístup k hradu z břehu Otavy - Zvíkovského Podhradí/ Otavský most po zelené stezce nebo od přístaviště lodní dopravy na Orlické přehradě. Více o lodní dopravě na Orlické přehradě mezi hrady Zvíkov a Orlík. Více o hradu Zvíkov.

Zobrazit na mapě

Adresa: Hrad Zvíkov
398 18 Zvíkovské Podhradí

Otevírací doba:
dube, říjen - soboty a neděle: 9:30 - 16:00
květen, září - denně kromě pondělí: 9:30 - 16:30
červen, červenec, srpen - denně kromě pondělí: 9:00 - 17:30