business trip to

Červené blatocervene_blato.jpgČervené blato je přírodní rezervace CHKO Třeboňsko. Naučná stezka Červeného blato má asi 3 km a nachází se nedaleko Jiříkova údolí, kde je parkoviště. Své návštěvníky seznamuje s dějinami těžby rašeliniště a jeho ekologickým významem. Nejpozoruhodnější místa rašeliniště jsou propojena dřevěnými chodníčky s informačními tabulemi. Místní lokalita si zachovala tvář tundry a druhovou skladbu rostlinstva.

Zobrazit na mapě