business trip to

Židova strouhazidova_strouha_l.jpg Židova strouha je romantické kaňonovité údolí potoka, jež se asi po 20 km vlévá do Lužnice. Nezapomenutelná přírodní památka se nachází v údolí potoka stejného názvu asi 2 km od města Bechyně v Táborské parhorkatině.

Žlutá turistická trasa vede z Bechyně do Týnce nad Vltavou a prochází romantickým údolím s místy, kde není možno potok přejít bez lávek. Právě jeho poslední úsek, jež vytváří skalní útvary a jeskyně, je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památ­kou.

Jméno strouhy vzniklo podle jedné z pověstí. Jedna z nich praví, že se zde skrývali Židé z Týna nad Vltavou, neboť byli obviněni z šíření morové epidemie.

Zobrazit na mapě