business trip to

Příroda na Šumavě


animal_BlackGrouse.jpg
Národní park Šumava je biosférická rezervace pod patronací UNESCO, má rozlohu 69030 ha a je největším národním parkem v České republice. Národní park Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les představují největší lesní komplex ve střední Evropě, často se o nich mluví jako o zelené střeše Evropy.
animal_otter.jpg
V blízkosti Národní parku se nachází několik velkoplošných chráněných krajinných oblastí (CHKO). Tyto CHKO mají nižší stupeň ochrany než, který platí pro Národní park, nicméně se jich také týká omezení pro turisty na ochranu přírody.

animal_red_deer.jpg


V dobách komunistického režimu bylo proti předpisům vstupovat na většinu území Šumavy. Díky tomu byla ochráněna přiroda na tomto území po dobu 40 let před postupující urbanizací a před čerpáním půdy. V roce 1991 toto území získalo status Národního parku a bylo otevřeno veřejnosti. Park je z 80% pokryt stromy, z 10% je zemědělskou půdou a zbylých 10% je na silniční komunikaci, vodu a budovy.


animal_wild_boar.jpg


Přírodě v Národním parku domunije rozsáhlý les, rašeliniště a 8 ledovcových jezer. I přesto, že se zde nachází ledovcová jezera, byly vybudovány vodní nádrže. Jedna poblíž Nýrska slouží pro dodávky pitoné vody města Klatovy a druhá velmi oblíbená je přehrada Lipno. Vodní nádrž pobliž Nýrska nesmí být používána k rekreačním účelům, zatímco přehrada Lipno má vymezené lokality k rekreačním účelům. Pohoří Šumavy jsou v nadmořské výšce od 600 do 1378 m n.m.


animal_lynx.jpg

Až navštívíte Národní park Šumava, jistě zde uvidíte vysokou zvěř, případně jeleny. Srnčí je nejčastější zvěří na tomto území, a to díky malému množství přírozených nepřátel lesa. Tak aby byla populace ozdravena na přípustnou míru, je v omezené míře povolena myslivost. Naštěstí se pár nepřátel lesa opět vrátilo.

animal_black_woodpecker.jpg
Opakovaně byl spatřen rys a říká se, že v odlehlých místech Šumavy byl zřejmě viděn i vlk samotář. Los je opět součástí zvířeny v jižní části Národního parku. Dobrá kvalita vody hlavně nabízí dobré podmínky pro vydru, pstruha, vodní ptactvo jako je např. ledňáček říční.